9. kup, bílo žlutý pás

9. kup - 8. kup - 7. kup - 6. kup - 5. kup - 4. kup - 3. kup - 2. kup - 1. kup

10. kup, bílý pás
Bílý pás dostává každý, kdo začne cvičit taekwondo. Musí se seznámit se základní etiketou a zvyky na tréninku, učí se základní techniky.

9. kup, bílo žlutý pás
Zkoušky na bílo žlutý pás jsou prvními, které student skládá. Příprava na zkoušku trvá přibližně dva měsíce v závislosti na věku studenta. Čím je student mladší tím je doba zpravidla delší. (Toto pravidlo se může obrátit u vyšších pásků, kde je tomu často naopak. Čím je student starší, tím déle mu trvá než pokročí na vyšší technický stupeň :))
Prověřuje se znalost následujících technik:
postoje:
- čarjot sugi: postoj v pozoru
- čumbí sugi: přípravná pozice, přípravný postoj
- ap sugi: krátký postoj dopředu
- ap gubi: dlouhý postoj dopředu
- čučum sugi: široký postoj, postoj jezdce na koni
- kjorumse (palčagi): základní bojový postoj
bloky:
- palmok are maki, zkráceně are maki: blok spodního pásma
- palmok momtong an maki, zkráceně an maki: blok středního pásma -dovnitř
- palmok olgul maki, zkráceně olgul maki: kryt hlavy
údery:
- čumok čirigi: úder pěstí
- olgul čirigi: úder na hlavu
- momtong čirigi: úder na tělo (solar)
- are čirigi: úder na podbřišek
kopy:
- ap čagi: kop dopředu

kombinace:
- kombinace základních technik rukou v libovolném postoji
- ap sugi momtong čirigi
- ap sugi are maki
- ap sugi an maki
- ap sugi olgul maki
- ap sugi momtong čirigi
- kjorumse - apčagi
- čučum sugi momotong čirigi

Hodnotí se koncentrace, koordinace, dynamika provedení, tj. rychlost, uvolněnost, síla a přesnost. Dále rovnováha, celkové provedení a správné dýchání.

Základní steping:
- postoj kjorumse
- výměna
- posun
- odsun

Hodnotí se znalost, uvolněnost, rychlost.

Akrobacie:
- kotoul vpřed

Fyzička:                                    

  děti do 7 let   děti do 10 let děti do 15 let    ostatní
kliky  1  5  10  15
dřepy  5  10  15  15

 

 

 

 

 

Strečing:
Znalost základních protahovacích prvků

Teorie: základní povely a počítání
1 - haná
2 - tul
3 - set
4 - net
5 - dasot
6 - jasot
7 - ilgop
8 - jodol
9 - ahop
10 - jol

čarjot - pozor
kjonge - pozdravte se, pozdrav
ší zot - start, začněte cvičit
čumbí - připravte se
paró - zakončete cvičení
sjop - volno

Etiketa:
Základním pravidlem etikety je pozdrav úklonem, který se provádí před vstupem do tréninkové místnosti, do dojangu. Dále se stejným způsobem zdraví učitel s žáky na začátku a na konci tréninku. Cvičí-li žáci během tréninku spolu ve dvojicích, také se vždy mezi sebou tímto způsobem pozdraví. Žák se rovněž ukloní, mluví učitel přímo k němu. Pozdrav je vyjádřením respektu a důvěry k učiteli, k taekwondu i k ostatním kolegům. Nemá nic společného s uctíváním ani ponížeností.

Základní informace, které by měl student naší školy znát:
- taekwondo je korejské bojové umění (jde o Jižní Koreu)
- taekwondo česky znamená:
tae - kop nebo noha
kwon - úder nebo ruka
do - cesta nebo smysl
celkově: bojové umění využívající nohou a rukou
- oblek, ve kterém se cvičí se korejsky nazývá TOBOK

9. kup - 8. kup - 7. kup - 6. kup - 5. kup - 4. kup - 3. kup - 2. kup - 1. kup


Klub Hirundo, Jan Novák: honza@klub-hirundo.cz, 608 281 765 Taekwondo, Taekwondo pro děti, Sparingy, Posilovna, Sebeobrana.

© 2010 Klub Hirundo | Všechna práva vyhrazena
Powered by Omega network a.s.

TOPlist