Názvy technik 9. - 1. kup

9. kup - 8. kup - 7. kup - 6. kup - 5. kup - 4. kup - 3. kup - 2. kup - 1. kup

postoje:
- čarjot sugi: postoj v pozoru
- čumbí sugi: přípravná pozice, přípravný postoj
- ap sugi: krátký postoj dopředu
- ap gubi: dlouhý postoj dopředu
- čučum sugi: široký postoj, postoj jezdce na koni
- kjorumse (palčagi): základní bojový postoj
- dwit gubi – L postoj, váha z větší části na zadní noze
- jop kjorumse – boční bojový postoj
- oen sugi - postoj s levou nohou vepředu
- orun sugi - postoj s pravou nohou vepředu
- dwit koa sugi - postoj se zkříženýma nohama (druhá noha zakročená)
- pjonhi sugi - přípravný postoj (podobně jako narany sugi), špičky jsou mírně do stran
- narany sugi - přípravný postoj, špičky směřují dopředu a chodidla jsou od sebe zhruba na šířku boků nebo ramen
- bom sugi - z ap sugi váha na zadní noze, přední noha na špičce
- ap koa sugi - varianta dwit kkoa sugi - zkřížené nohy, volná noha na špičce je vepředu
- hakdari sugi - postoj na jedné noze, postoj jeřába

bloky:
- palmok are maki, zkráceně are maki: blok spodního pásma
- palmok momtong an maki, zkráceně an maki: blok středního pásma -dovnitř
- palmok olgul maki, zkráceně olgul maki: kryt hlavy
- palmok bakat maki – nebo palmok momtong bakat maki, krátce bakat maki – blok ven
- han sonal are maki – blok spodního pásma otevřenou rukou
- han sonal an maki – blok středního pásma otevřenou rukou
- han sonal bakat maki – blok středního pásma otevřenou rukou
- han sonal olgul maki – kryt hlavy otevřenou rukou
- palmok goduro maki – blok oběma rukama
- sonal goduro maki – blok oběma otevřenýma rukama
- dung sonnal bakat maki - blok otevřenou rukou palcovou hranou
- dung sonnal goduro maki - blok otevřenou rukou, placovou stranou, druhá ruka pod solarem
- bituro maki - blok s vytočeným tělem
- hečo maki - stejný blok oběma rukama
- batangsong maki - blok dlaní
- gawi maki - dvojblok, jedna ruka provádí are maki, druhá an palmok bakat maki
- otgoro maki - blok dolů zkříženýma rukama
- jop maki - blok do strany (7. sestava - han sonnal momtong jop maki)
- oesantul maki - dvojitý blok složený s are jop maki a an palmok olgul jop maki
- palmok are an maki - blok dovnitř spodního pásma nataženou rukou (použitelné do sparringu)

údery a seky:
- čumok čirigi: úder pěstí
- olgul čirigi: úder na hlavu
- momtong čirigi: úder na tělo (solar)
- are čirigi: úder na podbřišek
- pande čirigi – úder přední rukou
- paro čirigi – úder zadní rukou
- dubon čirigi – dva údery
- an čigi – sek dovnitř na krk (sonal mok čigi)
- bakat čigi – sek ven
- jop čigi – sek do strany (často procvičováno v čučum sugi)
- naeryo čigi – sek shora
- sonal čigi – sek malíkovou hranou
- me čumok čigi – sek pěstí (kladivo)
- pchjonsonkut sevo čirigi – vpich prsty na měkké místo těla, dlaň je vertikálně
- pchjonsonkut čečo čirigi – vpich prsty dlaň nahoru
- pchjonsonkut opo čirigi – vpich prsty dlaň dolů
- tung čumok ap čigi – sek zadní stranou pěsti, většinou na obličej
- tung čumok bakat čigi – sek zadní stranou pěsti ven, většinou na spánek
- tung čumok jop čigi – sek zadní stranou pěsti bokem (čučum sugi)
- džebi poom mok čigi – spojení krytu hlavy a seku malíkovou hranou na krk
- du čumok čirigi - úder oběma rukama současně
- opo čirigi - úder, hřbet ruky směřuje nahoru
- sewo čirigi - úder, při kterém je pěst vertikálně
- čečo čirigi - úder, hřbet ruky směřuje dolů
- jop čirigi - úder do strany (7. sestava)
- kawi sonkut čirigi - vpich dvěma prsty (oči)
- han sonkut čirigi - vpich jedním prstem
- palgup čigi - úder loktem
- palgup pjodžok čigi - úder loktem, který je v sestavě zakončen do dlaně druhé ruky
- bam čumok čirigi - úder prostředním kloubem
- pchjon čumok čirigi - úder všemi čtyřmi předními klouby
- dung sonnal čigi - sek palcovou hranou ruky
- bo čumok - pravá pěst zabalená v levé před obličejem (pozdrav, symbol kontroly pěsti - vlastní síly)
- či čirigi (oljo čirigi) - úder pěstí směrem nahoru
- dangjo tok čirigi - úder pěstí směrem nahoru s přitažením soupeře (8. sestava)
- doljo čirigi - úder ze strany, hák
- pjodžok čirigi - úder zachycený dlaní
- agumson mok čigi - úder na krk hranou mezi ukazovákem a placem (kaldžebi)
- batangsong čigi - úder základnou dlaně
- tong milgi - malíkové hrany rukou směřují dopředu (Korjo)
- murup koki - úder na koleno agumsong are čigi se zachycením kolene druhou rukou zespoda

kopy:
- ap čagi: kop dopředu
- an huryo čagi – kop chodidlem, obloukem dovnitř (facka chodidlem)
- bakat huryo čagi – kop hranou nohy, obloukem ven
- bandal čagi – zjednodušené doljo čagi, tažené zespoda, málo vytočené
- doljo čagi – kop obloukem ze strany, úderovou plochou je nárt
- nulo čagi – přímý nízký boční kop (jednoduché jopčagi)
- ap bal doljo čagi – doljočagi z přední nohy přísunem
- jop hurjo čagi – kop z kolene bokem (koro čagi), úderová ploch je pata nebo chodidlo
- miro čagi – odstrčení, podobné ap čagi, v zápase také yop čagi
- naeryo čagi – kop seshora
- du bal dangsang doljo čagi – kop doljočagi oběma nohama za sebou, zkráceně se používá název dulbon
- jop čagi – kop stranou
- dwit čagi – kop dozadu
- dwi doljo čagi – otočka (pande doljo čagi)
- dwi dora jop čagi – podobně jako dwit čagi, rozdíl je v průběhu kopu a natočení boků
- mom doljo čagi – přeskok doljočagi
- bituro čagi - kop ven, jakoby obrácené doljočagi, kope se apčukem nebo nártem - baldungem
- murup čigi - úder kolenem
- twio ap čagi - apčagi ve výskoku
- twio yop čagi - yopčagi ve výskoku
- twio doljo čagi - doljočagi ve výskoku
- twio čagi - kop ve výskoku
- pjodžok čagi - kop zakončený plácnutím do dlaně
- du baldangsang ap čagi - dvakrát apčagi v jednom skoku, rychle za sebou
- twio dwit čagi - dwit čagi ve výskouku
- twio dwit doljo čagi - pande ve výskoku

9. kup - 8. kup - 7. kup - 6. kup - 5. kup - 4. kup - 3. kup - 2. kup - 1. kup


Klub Hirundo, Jan Novák: honza@klub-hirundo.cz, 608 281 765 Taekwondo, Taekwondo pro děti, Sparingy, Posilovna, Sebeobrana.

© 2010 Klub Hirundo | Všechna práva vyhrazena
Powered by Omega network a.s.

TOPlist